Miten paikassa oleva osallisuus voisi olla kaupunkikehittämisen lähtökohta?

Tutkimme ja kehitämme

Case Kontulan ostari on kokeiluhanke, jossa kehitimme keinoja tavoittaa ja osallistaa ostarin erikielisiä yrittäjiä ostarin kehittämiseen.

Rakennamme siltaa

Luomme yhteyksiä paikallisten toimijoiden ja kaupunkisuunnittelun välille. Toimimme sillanrakentajina.

Otamme kantaa

Vaikutamme yhteiskunnallisesti ottamalla kantaa kansallisiin ja paikallisiin osallisuutta koskettaviin linjauksiin ja sääntelyyn.

Case Kontulan ostari

SitraLabin Demokratian kapeikot -ohjelmassa syvennyimme Kontulan ostarin kehittämiseen paikallisten vieraskielisten yrittäjien näkökulmasta.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Ota yhteyttä tiimiimme ja kysy lisätietoja.